Työhyvinvointi ja yritysasiakkaat

Hyvinvoivat ja terveet työntekijät ja hyvä työyhteisön ilmapiiri tuottavat organisaatiolle toivottua tulosta. Työntekijän hyvinvointiin panostaminen tukee kaikkien työssäjaksamista ja lisää sitoutumista työyhteisöön ja yhteisiin tavoitteisiin.

Kutsukaa oivallusoppaamme Henna Kelloniemi vieraaksenne. Tai tulkaa tiiminne kanssa irrottautumaan työympäristöstä Oivalluskonttorille, Urheilukadulle Rovaniemen keskustaan. Voimme myös järjestää etänä mukavan irrottautumisen normaalista arjesta. Meiltä onnistuu luennot isommallekin joukolle tai sitten mukavat pienryhmätapaamiset näin koronan aikana.

Räätälöimme juuri teidän porukallenne sopivan mittaisen ja sisältöisen paketin, jossa painotetaan teidän toivomianne asioita työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Aiheet voidaan valikoida vaikkapa työyhteisössänne keskustelua herättäneistä teemoista, henkilöstöbarometreissa esille nousseista asioista tai muuten työympäristönne ajankohtaisista asioista. Ratkaisukeskeiset metodit ja positiivinen ote ovat meille arvo.

Oivallusopas Henna Kelloniemi on entisenä poliisina ja Lapin poliisilaitoksen viestintäpäällikkönä työskennellyt kriisi- ja viranomaisviestinnän ammattilaisena. Hänet on keitetty väkevissä liemissä ja monentyyppiset, haastavatkin yksilöiden ja organisaatioiden tilanteet ovat hänelle tuttuja. Hennalla on omakohtaista kokemusta lyhyt- ja pitkäkestoisen stressin vaikutuksista, johtoryhmätyöskentelyn ja henkilöstöhallinnon kuvioista ja nykyisen työelämän kuormittavuudesta sekä työuupumuksesta. Turvallisuusasiat ja tehostetun viestinnän tilanteet hoituvat Hennalta.

Henna Kelloniemi tarjoaa viestinnän konsultointia ja sparrausta kokemuksella mutta rennon positiivisesti. Jos teidät siis yllättää vaikkapa tehostetun viestinnän tarve, maineenhallinnan ongelma tai somekriisi, pyytäkää vain apua. Yhteistyökumppanina viestinnän asioissa on mm. Reddo Partners Oy, jonka asiakkaille Henna tarjoaa viestinnän asiantuntijatukea.

Tilatkaa Oivallusten oppikirja lahjaksi työntekijöillenne tai luettavaksi organisaationne kirjastoon.
Oivallusten oppikirja on itsenäinen osa motionH-kokonaisuutta. Se sopii mainiosti henkilökohtaisesti luettavaksi, mutta siinä on myös aineksia työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Kirja auttaa löytämään hyvinvoinnin ja tasapainon arjessa. Se sisältää tietoa ja tehtäviä eri hyvinvoinnin muutosprosessien tueksi. motionH auttaa ratkaisujen ja onnistumisten tielle sekä kestävämpään kehon ja mielen hyvinvointiin. Yritysasiakkaat voivat pyytää tarjouksen kirjoista.