Tarinamme

Perustaminen
motionH aloitti hyvinvointialan yrityksenä, joka käynnisti toimintansa syksyllä 2020. Silloin Rovaniemelle avattiin Urheilukadulle pieni toimitila, joka sai lempinimen Oivalluskonttori. motionH tarjosi alkuun hyvinvointivalmennusta kursseina ja henkilökohtaisina valmennuksina. Elokuussa 2021 mukaan nousi tarpeesta kristillinen hyvinvointivalmennus sekä kotiseurakunnan - tai sanotaanko konttoriseurakunnan - kokoontumiset. Oivalluskonttori toimii hyvinvointivalmennuksen ja rukouksen tukikohtana. Konttoriseurakunta haluaa olla pienten kotiseurakuntien kumppanina ja vertaistukena.

Miksi?
motionH syntyi alunperin tarpeesta löytää keino motivoida ja innostaa ihmisiä hyvinvointiasioissa tavalla, joka on positiivinen ja ratkaisukeskeinen. Jokaisen keho, mieli, arkirytmi, elämäntilanne ja olosuhteet ovat yksilöllisiä. Tarvittiin siis enemmän kuin valmiit hyvinvointiohjelmat tai kuurit. Kristillinen, mihinkään kirkkoon tai järjestöön sitoutumaton kotiseurakunta syntyi oheen tarpeesta ja vastaten huutoon - joukko ihmisiä löytää luontevasti yhteyden Jumalaan ja toisiinsa.

Missio
Löytöretkellä.
Elämä, kristillisyys ja hyvinvointi ovat löytöretki.

motionH Rovaniemi Urheilukatu etuovi
motionH Oivalluskonttori Urheilukadulla Rovaniemellä

Arvomme

  • Kristillisyys: uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan - Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen

  • Ratkaisukeskeisyys: keskitymme puhumaan ja etsimään ratkaisuja ongelmien sijaan tiedostaen menneen olemassaolon ja sen vaikutukset mutta eläen vahvasti nykyhetkessä katse suuntautuen tulevaisuuteen

  • Positiivisuus: turvaudumme ilonpitoon, nauruun ja kannustukseen, joiden ymmärrämme kantavan sekä yksilön että yhteisön haasteiden ja vaikeiden asioiden ylitse

  • Hyvinvointi: tuemme kaikkia löytämään hyvinvointia edistäviä asioita omaan elämäänsä ja toimintaympäristöönsä ja kannustamme pitämään huolta ravinnon, kuormituksen ja levon balanssista

Me haluamme luoda inhimillisen, toista arvostavan ja vuorovaikutteisen motionH-kulttuurin, jossa näkyvät kristilliset arvomme.

motionH-yrityksen perustaja on Henna Elisabet Kelloniemi. Hän on syntyjään rovaniemeläinen vaimo ja äiti, jonka intohimona on Jumalan palveleminen sekä oma ja toisten hyvinvointi – kaikissa sen muodoissaan. Luonto, liikunta ja itsensä helliminen ovat Hennalle tärkeitä asioita. Hän on opiskellut Taiteen maisteriksi Lapin yliopistossa sekä poliisiksi Tampereen Poliisiammattikorkeakoulussa. Henna työskenteli 13 vuotta Lapin poliisilaitoksella, mm. viestintäpäällikkönä ja vanhempana konstaapelina.

Unelmat, hengellinen kasvu sekä oman hyvinvoinnin löytöretki veivät Hennan opiskelemaan Santasportiin Lapin urheiluopistolle ravintovalmentajaksi ja sydämellä vuosia kannetut ajatukset sekä ideat muotoutuivat liikeyritykseksi. motionH on syntynyt vuosien saatossa Hennan sydämeltä opastamaan ihmisiä löytämään omaan elämäänsä sopivat terveellisen, aktiivisen, tasapainoisen ja iloisen elämisen ainekset - unohtamatta henkilökohtaisen uskon synnyttämää sydämen rauhaa.

Henna ei ole kokonaan jättänyt viestinnän maailmaa, vaan tarjoaa edelleen viestinnän asiantuntijuuttaan mm. seurakunnille, viranomaisille, yrityksille ja yhteisöille.

Oivallusopas Henna Kelloniemi on polveilevan urapolun nainen - muun muassa Taiteen maisteri, poliisi, hyvinvointivalmentaja ja yrittäjä.