Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

motionH
Y-tunnus 1862745-0
Urheilukatu 5-7, 96100 Rovaniemi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henna Kelloniemi
+358 40 220 9892
info@motionh.fi

3. Rekisterin nimi

motionH asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään motionH hyvinvointipalveluiden asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat asiakastiedot:

- asiakkaan nimi, syntymäpäivä ja yhteystiedot
- palvelut, kurssit ja/tai tilaisuudet, joihin asiakas on osallistunut

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkailta nettisivujen yhteydenottolomakkeella sekä palveluihin, kursseille ja tilaisuuksiin ilmoittautumisen yhteydessä verkkokauppatilauksessa tai henkilökohtaisesti. Tiedot tallennetaan sähköisesti ja apuna voidaan käyttää paperista tietolomaketta, jonka asiakas täyttää.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen asiakasrekisteriimme, mutta koska haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, toivomme että asiakas antaa vähintään yhteystietonsa käyttöömme.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:N ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on pääsy vain motionH:n henkilökunnalla. Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. Asiakastietoja säilytetään 3 vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan asiakasrekisteristä.

Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleista luottamuksellisissa asioissa. Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa

Verkkokauppamme toimii Holvin kautta. Holvi huolehtii osaltaan tietojen suojaamisesta ulkopuoliselta ja luvattomalta käytöltä >> Holvin tietosuojaseloste

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä motionH:n konttorissa. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakasrekisteriä käytetään motionH:n markkinointiin. Markkinointi tarkoittaa uutisia, tiedotteita ja viestejä kursseista, tapahtumista, palveluista ja/tai tuotteista. Markkinointilupa on kysytty asiakkaalta. Asiakkailla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

motionH ei kerää eikä käytä tietoja markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin.