Olenkohan mie uskossa? 

Mistäköhän tuon sitten tietää, että onko sitä nyt "oikeasti" uskossa ja pelastunut. Noh, jos asia tuntuu epävarmalta, niin silloin on hyväkin pysähtyä miettimään sitä. Jeesukseen uskovalla kristityllä kun on sisimmässään semmoinen kuin pelastusvarmuus - silloin sinä uskot ja tiedät sydämessäsi olevasi pelastunut ja kuuluvasi Jumalan perheeseen.

Se, kuulutko johonkin seurakuntaan vai et, sillä ei ole tämän pelastusasian kanssa mitään tekemistä. Seurakuntaan tai kirkkokuntaan nimellisesti kuuluminen tai siellä säännöllisesti käyminen ei sinua pelasta tai tee sinusta Jeesukseen uskovaa. 

Voit pohtia näitä asioita:

"Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti..." Joh. 6:51
"Kristus sen sijaan on uhrannut yhden ainoan uhrin syntien vuoksi ja istuutunut ikuisiksi ajoiksi Jumalan oikealle puolelle." Hep. 10:12
"Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään." Matt. 25:46
"Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." Room. 6:23

"...sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla." Room. 3:23
"Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani." Joh.  14:6
"Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä." Room. 5:8

"Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt Hänet kuolleista, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan." Room. 10:9-10
"Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois." Apt. 3:19
"Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä." 1. Joh. 1:9

"Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua..." Room. 3:22
"Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu." Room. 10:13
"Jeesus vastasi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa." Joh. 3:3
"Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!" 2. Kor. 5:17
"Minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan heidän sisimpäänsä. Minä poistan kivisydämen heidän rinnastaan ja annan heille lihasydämen..." Hes. 11:19
"Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä." Joh. 1:12

No niin!! :) Jos nämä asiat tuntuvat tutuilta ja sinulla on varmuus edellä mainituista asioista, niin onneksi olkoon - saat olla varma pelastuksestasi ja siitä, että olet uskossa. Mutta jos nyt asia jää kalvamaan mieltä, riennä heti Jumalan eteen ja kerro asiasi omin sanoin Hänelle tai ota yhteys tuntemaasi uskovaan tai seurakuntaan, niin voitte yhdessä selvittää asian ja varmistaa sen, että olet uskossa. Voit kaksin Jumalan kanssa tai porukassa jonkun uskovan kanssa rukoilla vaikka näin:
"Jumala, tunnustan, että olen kulkenut oman tahtoni mukaan enkä ole seurannut sinua. Haluan kääntyä pois synneistäni. Anna minulle anteeksi. Uskon, että sinä Jeesus kuolit minun puolestani kun sinut ristiinnaulittiin ja siksi saan synnit anteeksi ja uuden elämän. Kuulun nyt Jumalan perheeseen. Tahdon seurata sinua Jeesus. Aamen"

Asia kunnossa! Olet nyt pelastunut, sinä olet kokonaan uusi luomus ja sinulla on uusi sydän.


***

Mitäs sitten? Kun onhan sitä vielä paljon muutakin!!

"Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä." Jaak. 4:8
"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut." Joh. 14:26
"Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua." Joh. 10:27
"Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi." Fil. 2:13
"Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa." 2. Piet. 3:18
"Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa." Fil. 4:6-7
"Niinkuin vastasyntyneet lapset janotkaa sanan väärentämätöntä maitoa, jotta te sen avulla kasvaisitte pelastukseen." 1. Piet. 2:2
"Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani." Ps. 119:105

"Pietari vastasi: "Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan." Apt. 2:38
"Mutta kun he nyt uskoivat Filipposta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, he ottivat  kasteen, sekä miehet että naiset." Apt. 8:12
"Ja nyt, mitä viivyttelet! Nouse ja huuda avuksi hänen nimeään, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi." Apt. 22:16
"Joka uskoo ja  saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."  Mark. 16:16
"Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä." Room. 6:4
"Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista." Kol. 2:12
"Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena. Se ei ole lihan saastan poistamista vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta." 1. Piet. 3:21

Kun me alamme uskoa Jeesukseen, pelastumme ja synnymme uudelleen, Jumala antaa heti oman elämänsä ja olemuksensa - joka on rakkaus - meidän sisimpäämme. Tässä me saamme Pyhän Hengen sisällemme.

"...sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu." Room. 5:5
"Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta?" 1. Kor. 6:19

Raamatussa kuitenkin kerrotaan vielä erikseen siitä, miten Jeesukseen uskovat voivat ja saavat täyttyä Pyhällä Hengellä yhä uudelleen ja uudelleen. Pyhällä Hengellä täyttymisen tulisikin olla jatkuvaa, päivittäistä Isän rakkauden virran olla olemista. Tämän erityisen Pyhän Hengen kasteen ensimmäisenä merkkinä on se, että uskova alkaa sen saatuaan puhua uusilla kielillä. Se voi olla jokin olemassa oleva kieli, jota ihminen ei ole aiemmin osannut puhua. Usein se on kuitenkin ihmisen oma rukouskieli, jonka Pyhä Henki meissä vaikuttaa eikä sitä välttämättä ymmärrä muut kuin Jumala.

"Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen...Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne..." Apt. 1:4-5, 8
"Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi." Apt. 2:1-4
"Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat, että samarialaiset olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan, he lähettivät heidän luokseen Pietarin ja Johanneksen. Perille tultuaan nämä rukoilivat heidän puolestaan, että he saisivat Pyhän Hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut heidän kenenkään päälle. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Niin apostolit panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen." Apt. 8:14-17
"Kun Apollos oli Korintissa, Paavali kulki ylänköseutujen läpi ja tuli alas Efesokseen. Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä: ”Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?” He vastasivat hänelle: ”Emme ole edes kuulleet Pyhästä Hengestä.” Hän kysyi: ”Millä kasteella teidät sitten on kastettu?” He vastasivat: ”Johanneksen kasteella.” Niin Paavali sanoi: ”Johannes kastoi parannuksen kasteella ja kehotti kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, nimittäin Jeesukseen.” Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat." Apt. 19:1-6

Kristittyä ei ole tarkoitettu olemaan yksin, elämään erillisenä saarekkeena. Meidän on tarkoitus olla yhtä suurta Jumalan perhettä, joka sisältää kaikki maailman Jeesukseen uskovat. Tärkeää on löytää itselleen paikallinen kristittyjen perhe omalta asuinalueelta tai paikkakunnalta. Seurakunta ei ole kirkkokunta, rakennus tai jokin nimi vaan yhteen kokoontuneet kristityt, jotka rohkaistuvat, rakentuvat ja lohduttautuvat toistensa seurassa sekä nauttivat ehtoollista säännöllisesti. Saatat siis löytää oman seurakuntaperheesi yhtä hyvin jostain olemassa olevasta kirkosta tai yhdistyksestä kuin vaikkapa jonkun kotona kokoontuvasta porukasta.

"Ja koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!” Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen, Jumalan tahdosta." Gal. 4:6-7
"Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä..." Ef. 2:19
"Pitäkäämme huolta toisistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän." Hep. 10:24-25
"Kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain." Gal. 2:2
"Tervehdys myös seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissaan." Room. 16:5

Vaikka emme ole enää maailman lapsia vaan Jumalan lapsia ja taivaan valtakunnan kansalaisia, elämme kuitenkin täällä maailmassa siihen saakka, kunnes tämä maan päällinen elämämme päättyy. Ja meistä jokaisella on yksilöllinen tehtävä! Me saamme kertoa toisille ihmisille persoonallisella tavallamme siitä, miten paljon Jumala rakastaa ihmisiä ja haluaa heidät omaan perheeseensä. Voimme kertoa niistä hyvistä asioista, joita Jumala on meille tehnyt ja joita olemme päässeet todistamaan. Me saamme välittää Jumalan rakkautta ja huolenpitoa toisille ihmisille. Jopa siinä määrin, että meidät on kutsuttu siunaamaan ja rakastamaan niitäkin, joiden kanssa meillä on vaikeaa. 

"Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille." Mark 16:15
"Mene kotiin omaistesi luo ja kerro heille, mitä Herra on sinulle tehnyt ja miten hän on armahtanut sinua.” Hän lähti ja alkoi julistaa Dekapoliin alueella, miten suuria tekoja Jeesus oli tehnyt hänelle..." Mark. 5:19-20
”Te olette kuulleet sanottavan: ’Rakasta lähimmäistäsi’ ja ’Vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä , että olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin vanhurskaille kuin väärintekijöillekin." Matt. 5:43-45
"Mutta jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna hänelle juotavaa. Näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä." Room. 12:20-21
"Rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan...Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme...jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut meissä täydelliseksi...Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa...Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämä käsky meillä on häneltä: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään." 1. Joh. 4 :7, 11, 16,17, 19-21

***

Kristittynä eläminen on jännittävää ja innostavaa. Kun lähdet tälle elämän mittaisella matkalle kohti ikuisuutta avoimin sydämin, opit joka päivä lisää. Jos tarvitset apua löytääksesi paikkakunnaltasi uskovia tai sinulla on kysyttävää, etkä tiedä keneltä kysyä, ota yhteyttä ja mietitään yhdessä. Siunausta ja iloa matkallesi!


Kristityn ABC
Täältä löydät kuunneltavan sarjan kristityn elämän perusasioista. Hyvä peruspaketti vaikkapa sellaiselle, joka on vasta tutustunut Jeesukseen ja haluaa astua uskon lepoon sekä läheiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Tämä sarja voi olla myös hyödyksi niille, jotka haluavat opastaa uusia Jeesuksen opetuslapsia – aiheet ovat hyvä pohja keskustelulle ja kasvulle. Kristityn ABC >>